Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Island

Skapad 2020-01-09 14:59 i Kullens skola Kungälv
Vi lär oss mer om Islands geografi samtidigt som vi tränar på att läsa och förstå faktatexter.
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Vi kommer att lära oss mer om Island. Islands orter, natur, klimat, befolkning, naturtillgångar, vulkaner och heta källor.

Innehåll

Material:

Lärobok: PULS Geografi Norden.

Arbetsbok: PULS geografi Norden.

Grå skrivbok.

Arbetssätt:

Vi läser texter i helklass.

Vi arbetar enskilt eller 2 och 2 med arbetsbladen.

Vi avslutar med ett prov om Island.

Tidsplan:

Lektion 1

Vi läser s.40-43 i PULS geografi Norden. Det handlar om Islands karta, klimatet, naturen, berggrunden som är av lava. 

Vi jobbar med 2 arbetsblad som är kopplade till texten.

Vi ser en kort film om Island (sli.se).

Lektion 2 - Islands befolkning

Vi börjar med en kort film om Island (sli.se)

Vi läser s.44-45 tillsammans. 

Vi arbetar med ett arbetsblad som är kopplat till texten.

Lektion 3 - Näringar

Vi läser s.46-47 tillsammans

Vi arbetar med ett arbetsblad som är kopplat till texten.

Lektion 4 - Vulkaner och heta källor. 

Vi läser s.48-49 tillsammans.

Vi arbetar med ett arbetsblad som är kopplat till texten. 

Lektion 5 - Repetition inför prov.

Vi sammanfattar det vi vet om Island genom en gemensam tankekarta. (Skriva i SO-skrivboken). 

Förhör varandra 2 och 2.

Läser/lyssnar på texter om Island (PULS geografi Norden).

Lektion 6 -  prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: