Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågaborgs förskolor - Utvärderande lönesamtal mellan medarbetare och chef

Skapad 2020-01-09 15:08 i Stattena förskola Helsingborg
Förskola
- samtalsunderlag

Innehåll

 

Det här är ett underlag för utvärderande lönesamtal mellan medarbetare och chef. Frågorna i underlaget är ett förslag till frågor som kan användas både under samtalet och som förberedelse inför samtalet. Tänk igenom om det finns andra frågor du vill ta upp under samtalet.

 Under samtalet utvärderar ni gemensamt medarbetarens insats och resultat under året. Kom ihåg att det utvärderande lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling.

 Frågorna är indelade utifrån de fyra områdena i medarbetar- och ledarpolicyn och följer de frågor som ni pratade om i medarbetarsamtalet.

 

 JAG VILL LYCKAS

 För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag tar jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

 

Hur väl har du lyckats att utföra ditt uppdrag?

 

  • Ge exempel på vad du har uppnått?

  • Vilka effekter har blivit synliga i verksamheten?

 

På vilket sätt har du bidragit till arbetsplatsens gemensamma framgång?

 

  • Berätta vad du är mest nöjd med och varför?

 

  • Är det något du är mindre nöjd med? 

 

Har du fått det stöd du behövt för att klara ditt uppdrag? 

 

  • Är det något du saknat?

 

 JAG SKAPAR VÄRDE

 Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

 

 Hur har du bidragit till verksamhetens utveckling?

 

  • Kan du ge något exempel? 

 

JAG SAMSPELAR

 I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy) 

 

Hur har du bidragit till ett bra samspel på din arbetsplats?

 

 JAG LEDER MIG SJÄLV

 jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

 

Har du uppnått dina utvecklingsområden i medarbetarplanen?

 

  •  Beskriv hur du har arbetat för att nå dem.
  • Vad har ditt arbete med dina utvecklingsområden resulterat i?

  • Vilka effekter har blivit synliga i verksamheten?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: