Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Luft, tryck och värme - pedagogisk planering åk 4 Sofia Skola

Skapad 2020-01-09 15:12 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Området Luft, tryck och värme

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

I kapitlet ska eleverna lära sig om vad luften har för egenskaper, vad luften består av, vad som menas med lufttryck, något om luftföroreningar. Vidare ska eleverna lära sig om hur djuren kan klara att leva i stark kyla, hur man mäter väder, hur man kan hålla värmen, hur värme kan spridas, hur man gör ett rättvist test och vad som händer med olika ämnen när temperaturen ändras.

 


   

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Vi kommer arbeta med det här i ca 5 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera analysera och göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

- Vad som menas med en kraft, balans, jämvikt och tyngdpunkt
- Luftens egenskaper och vad luften består av
- Att samtala och diskutera om luftföroreningar
- Hur värme kan spridas och hur man kan hålla kvar värme
- Hur man gör ett rättvist test

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat på eventuella prov eller läxförhör.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: