Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering grupp Fyren /Jollen Naturvetenskap Smedby förskola

Skapad 2020-01-09 15:20 i Smedby förskola Österåker
Grovplanering av naturvetenskap
Förskola
Grovplanering i uppstart av nytt ämne i Årshjulet. Våra utvecklingsområden ska ingå i planeringen av aktuellt ämne. Smedby: Lärmiljöer, Läslyftet- Läsa och berätta, Undervisning.

Innehåll

Grovplanering Årshjul

 
Ämne: Teknik & Naturvetenskap
Datum: Jan 2020
Deltagande pedagoger:

Linnea Johansson, Yvonne Andersson, Roula Tourka 

Var befinner vi oss nu?

Vi planerar just att ha tvärgrupps undervisning tillsammans med Jollen. 

På måndagar har vi en utedag på gården tillsammans. Vi tänker då att fokuset kommer vara på att ha skapande undervisning av olika slag och av olika material. 

Vi kommer att ha en skogsdag på onsdagar, där fokuset kommer vara på att titta på naturen. Vi kommer att titta ut ett träd i skogen som vi kommer att följa under ett år. Vi kommer ställa frågor som;

-Hur ser trädet ut på vintern?

-Har trädet några löv?

-Vad har löven för färg osv...                

Vi kommer att ta med oss naturmaterial hem från skogen som vi kommer att använda för att ev pynta vårt träd i vår lärmiljö. 

Under läslyftet denna omgång kommer vi arbeta med att ha sagoberättelse med rekvisita. Vi har valt boken Bockarna Bruse.

Vi har även valt att vi kommer arbeta med Teknik där vi kommer lägga stor vikt i att arbeta med iPad i barngruppen. Vi kommer introducera QR-koder som är kopplade till sagor.

Ipads  som verktyg är en stor del i vår utbildning, bland oss pedagoger då vi dokumenterar vår utbildning med den, men nu vill vi att det ska vara ett verktyg som barnen kommer att få använda även dom. Vi pedagoger kommer att skapa QR-koder som har fokus på naturvetenskap så att vi kan ta med iPads till skogen och använda tillsammans med barnen. 

Veckoschema (med reservation för ändring)

Måndag: Lek på stora gården/ skapande 

Tisdag: Läslyftet

Onsdag: Skogen 

Torsdag: Mötesdag 

Fredag: Mötesdag

Vad ska barnen lära sig mer om?

Hur naturen ändrar sig efter årstid

sedan lättare användning av iPads och QR-kods scanning.  

 Hur formar och använder vi vår lärmiljö inne och ute och gör den tillgänglig för alla?

Vi ser efter hur barnens intressen samt egna utveckling kan komplettera den befintliga utbildningen.  

Hur kommer de digitala verktygen användas?

Kommer att användas som dokumentations verktyg samt ett verktyg att söka efter ev fakta om naturen med barnen.

Hur gör vi barnen delaktiga och ger dem inflytande?

Läser av intressen samt låter dem testa själva. Barn kan mer än vad man faktiskt tror. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: