👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral - religion åk 9

Skapad 2020-01-09 15:34 i Västra skolan Falun
Etik och moral, argumentation skriftligt och muntligt.
Grundskola 9 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om etik och moral samt hur man argumenterar skriftligt och muntligt i och med detta område.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11)

 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 

 • Söka information värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. 

 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • reflektera över etiska, existentiella och religiösa frågor som har betydelse för dig. 

 • få förståelse för olika ställningstaganden i religiösa och etiska frågor. 

 • själv ta ställning i en etisk fråga.

 • utveckla förmågan att muntligt och skriftligt argumentera för olika åsikt med underbyggda argument och fakta. 

 • utveckla förmågan att lyssna aktivt och sätta dig in i andras åsikter 

 

Arbetssätt

 

Genomförande

Du kommer att få

 • lära dig hur en argumenterande uppsats är uppbyggd

 • öva dig i att diskutera och argumentera muntligt

 • kunskaper om etik och moral 

 • leta fakta och argument kring en etisk frågeställning

 

Redovisning

 

 • skriftlig argumenterande text om en etisk frågeställning

Bedömning

Det som bedöms är

 • din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

 • din förmåga att använda etiska begrepp och modeller 

Matriser

Re
Religion - etik åk 9

Rubrik 1

Kunskapskraven Lgr 11
>
>>
>>>
din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
din förmåga att använda etiska begrepp och modeller
och kan använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl