Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet-läsprojekt

Skapad 2020-01-09 15:36 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Eleverna läser boken "Eldens hemlighet" som är skriven av Henning Mankell. I arbetet med boken leder vi in på viktiga områden som ibland är svåra att hinna med. Det gäller det internationella perspektivet och viktiga etiska frågor.
Grundskola 5 Svenska
"Eldens hemlighet" är en bok som är skriven av författaren Henning Mankell. Boken är mycket gripande, tänkvärd och oförglömlig.

Innehåll

 

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet...

I arbetsområdet "Eldens hemlighet" ska du få möjlighet att utveckla

 • förmågan att tänka, kommunicera och lära.
 • förmågan att uttrycka egna åsikter och tankar.
 • förmågan att bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan göra sammanfattningar av textens innehåll
 • du kan besvara frågor som handlar om det du läst
 • du kan ställa frågor och framföra egna åsikter

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer tillsammans under några veckor högläsa boken "Eldens hemlighet" i skolan.  Vi kommer att ha läsförståelsefrågor samt gruppdiskussioner om bokens innehåll i smågrupper och i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: