Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-01-09 15:37 i Högbergets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
På vår avdelning har vi flera barn som behöver jobba med sin språkutveckling , ordförståelse och språkljud. De behöver också utveckla det sociala samspelet inom gruppen.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall 2019 hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Var är vi?

Barnen i gruppen har vissa svårigheter i det sociala samspelet med varandra och behöver jobba med ordförståelse och språkljud.

De leker mycket rollekar och i dessa uppstår konflikter som ofta beror på att barnen inte förstår varandra.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Vi ska jobba mycket med att prata om och benämna vardagsföremål i vår omgivning och den dagliga verksamheten för att barnen

ska utveckla sitt ordförråd.

Vi ska också jobba med olika känslor och sätta ord på dessa.

Målet är att barnen ska klara av att kommunicera bättre med varandra , klara av att sätta ord på sina känslor och genom detta kunna lösa

enkla konflikter och utveckla sitt sociala samspel i gruppen.

Vi vill också att barnen på detta sätt ska utveckla sin självständighet och stärka sin identitet.

 

 

 

  


Hur gör vi?

I den dagliga verksamheten jobbar vi med att benämna olika föremål inom olika kategorier.  T.ex när vi går ut så benämner vi kläder ,

vid måltider pratar vi om maten, tallrikar och bestick osv.

Vi använder oss också av bilder som stöd för barnen.

I våra samlingar och gruppaktiviteter jobbar vi med språket med hjälp av rim, ramsor och sagor.

När vi jobbar med känslor och konfliktlösningar använder vi oss av materialet "Start"

Barnen får tillsammans  bestämma vilka trivsel regler som ska gälla på vår avd.

Vi ska också tillföra material som utvecklar och ger barnen inspiration till rollekar.

Vi dokumenterar kontinuerligt under temats gång med foton och text i Unikum och på vår dokumentationsvägg på förskolan.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: