Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsensemble

Skapad 2020-01-09 15:46 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Musik
Vi kommer att träna på melodi- och ensemblespel i en blockflöjtsorkester med sopran-, alt-, tenor- och basblockflöjt. Välkomna in i musiken!

Innehåll

v. 2 - 7 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och ideer och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 

 

Innehåll - Du kommer att:

 • fördjupa dina kunskaper om träblåsinstrument och speciellt om blockflöjtsfamiljen som består av sopranino, sopran, alt, tenor, bas och kontrabas.

 • lyssna på olika träblåsinstrument som spelar olika sorts musik från olika musikstilar. 
 • träna på att spela på en sopranblockflöjt och fokusera på andningen, ljudkvalitet samt på att byta grepp med flyt och i takt.

 • träna på att kunna följa en partitur, läsa olika musiksymboler och ord som hjälper dig när du spelar.

 • spela i grupp med fyra olika stämmor och komp av piano musiken till filmen "Den siste Mohikanen".

 • reflektera över musikens roll i olika filmproduktioner och diskutera om hur musiken samspelar med andra uttrycksformer.

Arbetssätt - Hur vi jobbar: 

 

 • Vi lyssnar på olika stycken från olika tider och musikstilar spelade på blockflöjt båda i ensemble men också solo. 

 • Vi lyssnar till olika stycken spelade på orkesterns träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott) och andra träblåsinstrument som saxofon och traditionela instrument från andra länder. Vi tränar på att känna igen hur instrumenten ser ut och hur de låter. 

 • Vi gör olika andnings- och blåsövningar så att vi får bra ljud när vi blåser. Vi jobbar med vår fingerteknik så att vi blir säkrare på att byta grepp med flyt.

 • Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att spela olika melodier.

 • Vi tränar separat på sopran-, alt-,  tenor- och basblockflöjt. Steg för steg ökar vi på svårighetsgraden. Målet är att spela fyrstämmigt! 

 • Vi tränar på ensemblespel. Att spela tillsammans krävs stor koncentration och förmåga att lyssna på båda det man själv spelar men också på alla andra och att anpassa sig i gruppen.

 • Vi använder olika musikaliska termer och vi tränar på att "läsa" och följa en partitur (pappret med alla noter och andra musiksymboler som visar vad vi ska spela). Vi pratar om vårt musicerande. Det är viktigt att kunna resonera kring det vi lyssnar till och spelar, ge omdöme men också förslag till förbättring. Samtidigt tränar vi på att kunna uttrycka oss i tal med ord som är viktiga för musikämnet.

 • Vi pratar om musikens roll i filmproduktionen. Vi tittar på olika filmscener och uppmärksammar hur musikens används för att skapa olika effekter och känslor. Bland annar lyssnar vi på: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Ghostbusters, Hajen, Frost, Mission Impossible osv.

 

Bedömning och feedback:

Du bedöms löpande och du får stöd för att kunna utvecklas. 

Jag tittar och lyssnar:

 • på hur du tar ansvar för alla instrument du lånar under lektionerna. 
 • med vilken timing och flyt du spelar.
 • hur du anpassar din stämma i gruppen, hur du lyssnar och uppmärksammar det som sker i musicerandet och hur du gör ändringar för att resultatet ska bli bättre.
 • hur du resonerar när vi pratar om musiken.

 

 

 

Varje blockflöjt används bara av en elev under varje lektion. Vi rengör alla blockflöjter med varmt vatten och vanligt diskmedel efter varje användning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: