Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b: EKONOMI samlad bedömning examinationerna 3, 4 och 5

Skapad 2020-01-09 15:54 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Moment 3: Samhällsekonomi

Moment 4: Privatekonomi och arbetsmarknad

Matriser

Sam
SAMSAM01b, Samhällskunskap 1b, samlad bedömning för examinationerna 3 samhällsekonomi, examination 4 konsumenträtt och examination 5 arbetsmarkad.

F
E
C
A
Samband och slutsatser om likheter och skillnader
Komplexitet i sin analysförmåga/jämförelse.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Samhällsförhållanden
Dra slutsatser om samhällsförhållanden på olika nivåer.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Orsaker och konsekvenser
Orsaker och konsekvenser.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Begrepp, teorier, modeller och metoder
Utreda frågeställningar och dra slutsatser utifrån olika perspektiv.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Konsumenträtt
Redogöra för konsumenträtt.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Privat- och samhällsekonomi
Redogöra för sambanden mellan privat- och samhällsekonomi.
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Olika presentationsformer
Eleven har inte uppvisat kunskaper som uppfyller kraven för betyget E.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: