Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänk om med Muselina och Otto på planeten Klurius

Skapad 2020-01-09 15:54 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Kontakten med utomjordingen Otto och Muselina genom brev från planeten Klurius.

Innehåll

Lpfö

Utifrån att vi läst en adventsboken "En klurig jul" av Ingelin Angerborn och Per Gustavsson, med dagliga kapitel väcktes barnens nyfikenhet fram till att vilja veta mer om rymden.

Vårt syfte:

Ge barnen möjlighet att:

 • uttrycka egna tankar och fantasier kring rymden.
 •  skapa något om rymden.
 • söka fakta genom litteratur eller internet.
 •  lära sig om vårt solsystem.
 • att förmedla brev genom tal och text.
 •  att ställa frågor och lösa dilemman som uppstår på planeten Klurius.

 Hur?

Inleda med ett brev från Muselina som blivit medbjuden till Klurius.

Låta barnen ge egna svar , lösningar av dilemman och skriva tillbaka.

Låta barnen leda oss vidare i deras frågeställningar och nyfikenhet över rymden och fortsätta med brevskrivandet.

Undervisning:

Pragmatisk teoretisk ingång inom normer och värden

Poststrukturell teori.

Vem/vilka?

Barn, barnskötare och förskollärare

Var?

I hel och liten grupp

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: