Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen (inklusive mellankrigstiden och Förintelsen)

Skapad 2020-01-09 15:55 i Vasaskolan Hedemora
Händelseförlopp av tiden från Versaillesfreden 1919 fram till andra världskrigets slut 1945. Därtill fokus även på orsaker till och konsekvenser av det andra världskriget. Kritiskt tänkande samt resonemang kring framtiden ingår därtill i viss mån samt resonemang kring historiebruk.
Grundskola 9 Historia
Vi läser om varför andra världskriget startar och vad som händer under kriget. Därefter fokuserar vi på vilka konsekvenserna blir efter världskriget. Utöver detta fokuserar vi extra på Förintelsen men även lite grand på vad som händer i USA under åren 1919-45.

Innehåll

Förväntat resultat

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna beskriva:

 • varför man kan förstå andra världskrigets orsaker genom att man studerar vad som hände under mellankrigstiden.
 • händelseförloppet under det andra världskriget 1939-45 (men även något kring vad som hände i USA under perioden 1919-45).
 • följderna av det andra världskriget (inklusive något om FN och mänskliga rättigheter).
 • människors livsvillkor i samband med att man läser om Förintelsen.
 • något om hur man gör när man tänker källkritiskt.
 • hur historia kan användas för olika syften, t.ex. för att tjäna pengar eller skapa eller stärka nationella identiteter.
 • någon tänkbar fortsättning på en utvecklingslinje som berör t.ex. hur vi ser på mänskliga rättigheters betydelse (i sammanhanget skall man kunna göra en jämförelse mellan krigsåren och nutid).

 

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning (arbetsområdet pågår under åtta veckor - två före jullovet och sex efter)

 • Vi kommer att ha många kortare genomgångar som följs av aktiviteter som Wordwall, gruppdiskussioner och arbete med jämförelseuppgifter.
 • Vi kommer att se filmer.
 • Fyra tillfällen har en lite större betydelse när det gäller bedömning: (1) skriftligt läxförhör kring orsakerna till det första världskriget samt begreppskunskap; (2) muntliga diskussioner i smågrupp kring det som berör mellankrigstiden; (3) inlämningsuppgift som berör historiebruk; och (4) skriftligt prov angående det andra världskriget och Förintelsen.

Arbetsmaterial

 • Vi arbetar bl.a. med liber.se och SOL 3000, Levande historia 9.
 • Vi arbetar med anteckningar från de kortare genomgångarna som läggs ut på unikum.
 • Vid något/några tillfällen arbetar med olika övnings- och faktablad.
 • Vi ser på dokumentärfilmer.

Begrepp att kunna

Du skall känna till och framför allt kunna tillämpa (använda dig av) så många som möjligt av följande begrepp och namn:

Första världskriget: Svarta Handen, Skotten i Sarajevo, Svarta veckan, Schlieffenplanen, skyttegrav, fronter, tvåfrontskrig, giftgas, revolution,

Mellankrigstiden: Versaillesfreden, krigsskadestånd, NF, dolkstötslegenden, kuppförsök, demokrati, diktatur, inflation, aktier, börskrasch, depression, Adolf Hitler, diktatur, regim, propaganda, censur, rasism, koncentrationsläger, getto, upprustning, ideologi, icke-angreppspakt och eftergiftspolitik  

Andra världskriget: blixtkrig, axelmakter, allierade, Winston Churchill, operation Barbarossa, pansarslag, D-dagen, kapitulera, ockupationszon, diplomati och framför allt Förintelsen, .

 

Därtill bör du ha kunskaper om så många som möjligt av följande geografiska namn på t.ex. länder, områden och platser:

Versailles, Frankrike, Lorraine, Elsass, USA, Rhenlandet, Österrike, München, Sudetlandet, Tjeckoslovakien, Rom, Japan, Karelen, Pearl Harbor, Sovjetunionen, Moskva, Leningrad, Stalingrad och El Alamein.

Uppgifter

 • Inför historieprovet vecka 8

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Inför historieprovet vecka 8

 • Inför historieprovet vecka 8

 • Inför historieprovet vecka 8

 • Inför historieprovet vecka 8

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Händelseförlopp WW II

 • Genomgångarna B, C, D, E och F

 • Resonemangsfrågor under de muntliga diskussionerna vecka 4

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
,
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: