Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3 i rad åk 3

Skapad 2020-01-09 16:02 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Eleverna lär sig om säkerheten runt hur en borrar med pelarborrmaskinen genom att få göra egna tre i rad spel. Eleverna ska lära sig hur de slipar, mäter, sågar, borrar och ytbehandlar sin produkt.
Grundskola 3 Slöjd
Vi gör ett 3 i rad spel för att lära oss att mäta, slipa och borra med pelarborrmaskinen.

Innehåll

3 i rad

Eleverna ska göra ett 3 i rad spel där de övar på slöjtekniker och använder verktyg. Eleverna får en arbetsbeskrivning att följa för att lära sig om hur en beskrivning ser ut och hur den ska följas. Vi använder oss av trä, en kvadratisk furubit och rundstav som spelpjäser. Eleverna kommer övar på att mäta med linjal och märka ut vart borrhålen ska vara. 

 

Du ska öva dig på att använda linjal, borr, fil, rasp och sandpapper. 

Verktyg: Såg, såglåda, fil, rasp, linjal och penna

Maskiner: Pelarborrmaskinen

Ytbehandling görs med sandpapper samt färg (bets, olja eller akrylfärg)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: