Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-01-09 16:11 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll

Se "Kopplingar till läroplanen" nedan

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-samtala och diskutera kring de aktiviteter vi gör

-utföra elexperiment och magnetismexperiment

-reflektera samt tolka resultat

-dra slutsatser

-dokumentera undersökningar

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

-se filmer om elektricitet och magnetism samt diskutera kring innehållet

-samla begrepp el: ledningsförmåga, sluten krets, ström, vindkraft, vattenkraft, solceller, kärnkraftverk, kraftvärmeverk, laddning, pluspol, minuspol

-samla begrepp magnetism: magnet, magnetfält, sydpol, nordpol, attrahera, repellera

-läsa faktatexter

-utföra elexperiment och magnetismexperiment

-diskutera och tolka resultat

-dra slutsatser

-dokumentera våra undersökningar

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt aktiva deltagande:

- att du kan utföra enkla undersökningar efter tydliga instruktioner.
- att kunna samarbeta.
- att kunna berätta fakta om el och magnetism.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: