Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text år 9, ht 19

Skapad 2020-01-09 16:21 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Undervisning

Modellering av genren med hjälp av exempeltexter och stödmallar. Eget skrivande varvat med kamratrespons.

Bedömning

Du har skrivit en resonerande text om olika förväntningar på män och kvinnor och vad det får för konsekvenser.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  A 9

Matriser

Sv
Resonerande text

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av huvudsatser och bisatser.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Resonerande ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet och använder dig av några få resonerande ord.
Du skriver varierat och använder dig av resonerande ord i texten.
Du skriver varierat och använder väl valda resonerande ord genomgående i hela texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: