Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fk - Vikingatiden

Skapad 2020-01-09 16:23 i Frösakullskolan Halmstad
Arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Bild
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • berätta om hur livet på en vikingagård såg ut.

 • beskriva och jämföra hur det var att leva på en vikingagård om man var man, kvinna eller barn?( Mat, arbete, verktyg, vapen, kläder, husdjur)

 • berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.

 • redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

 • Läsa om vikingatiden och diskutera texter

 • Se filmer

 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 • Skapa en presentation tillsammans med en kompis

 • Du ska, tillsammans med dina kamrater, tillverka ett stort vikingaskepp i papier maiche.

 • Du ska tillverka en liten sköld och en viking som ska vara med på vikingaskeppet. 

 

 

Bedömning

Du ska beskriva hur det var att leva på vikingatiden samt berätta om deras religion och gudar. Du kan redovisa i en Powerpoint presentation.

Du ska tillsammans med dina klasskamrater tillverka ett vikingaskepp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: