Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film om sociala kategorier och kommunikation

Skapad 2020-01-09 16:30 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogik

Matriser

Ped
Film om sociala kategorier och kommunikation

Översiktligt Med viss säkerhet Enkla förklaringar /slutsatser/diskussioner
Utförligt Med viss säkerhet Välgrundade förklaringar /slutsatser/diskussioner
Utförligt och nyanserat Med säkerhet Komplexa förklaringar Välgrundade och nyanserade slutsatser/diskussioner
Beskriva kommunikation
I filmen beskriver ni hur kommunikationen kan skilja sig åt mellan olika sociala kategorier (ålder, kön, klass).
Beskriva hur kommunikation påverkar
I filmen beskriver och förklarar ni hur skillnader i olika gruppers (sociala kategoriers) kommunikationsmönster kan leda till problem.
Använda begrepp och teorier
I filmen använder ni centrala begrepp (tex. normer, stereotyp, etnocentrism) för att diskutera och förklarar hur era exempel på kommunikationsskillnader kan vara ”riktiga” skillnader eller bygga på fördomar.
Planera en film
Gruppen planerar gemensamt en film där alla i gruppen har en roll. Utifrån förarbete (research) skriver gruppen ett manus.
Praktiska kommunikation/Interaktion
I manusskrivandet och i filmen interagerar, och kommunicerar du.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: