Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tidevarv 1914-1945

Skapad 2020-01-09 16:32 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta arbetsområde lär vi oss om första världskriget, hur Ryssland blev Sovjetunionen, mellankrigstiden samt andra världskriget.

Innehåll

Planering - Historia

Världskrigens tidevarv 1914-1945Innehåll

 

I detta kapitel om Första världskriget 1914-1918 följer vi uppladdningen som beskriver hur spänningarna mellan Europas stormakter långsamt ökar och tar upp orsakerna till spänningarna. Här skildras också hur skotten i Sarajevo blev en gnista som tände en världsbrand och hur krigets maskineri inte gick att hejda när det väl startats. Kriget utkämpades på flera fronter men handlar här främst om striderna på väst- och östfronten, krigets slut och den manspillan det orsakade.

 

I kapitlet Ryssland blir Sovjetunionen beskrivs hur världens första kommunistiska stat bildades 1917. Den ryska revolutionen hänger samman med första världskriget. Kriget försvagade tsarväldet, vilket ledde till att en revolution blev möjlig. Tsarväldet hade antagligen förr eller senare gått under ändå, men det är inget tvivel om att kriget skyndade på utvecklingen. Kapitlet följer Rysslands/Sovjetunionens historia fram till andra världskriget.

 

Mellankrigstiden utgör en brygga mellan de två världskrigen. I kapitlet skildras den utveckling som ledde fram till det andra världskriget. Det är viktigt att hålla i minnet att andra världskriget till stor del var en följd av det första. Många historiker har ställt frågan om det andra världskriget skulle ha kunnat undvikas. Vad hade hänt om Storbritannien, Frankrike och USA markerat kraftigare mot Hitler redan från början? Men samtidigt som många politiker såg Hitler som ett värn mot kommunismen fanns det en utbredd krigströtthet i Europa. Första världskriget är det krig som kostat Storbritannien flest soldater någonsin och kriget kallas i brittisk historieskrivning The Great War. Det skulle alltså mycket till innan britterna gav sig in i ett krig på nytt. Även i Frankrike hade första världskriget tagit hårt på krafterna. Därför ville man inte på egen hand utmana Tyskland. 

 

Andra världskriget varade i sex år. Kriget kan delas in i tre perioder. Under den första perioden 1939–1940 tar Tyskland, med hjälp av sina allierade, kontrollen över största delen av Europa mellan Sovjetunionen och Storbritannien. Under den andra perioden 1941–1942 angriper Tyskland Sovjetunionen och Japan går till attack mot Pearl Harbor. Tyskland och Italien förklarar krig mot USA. De båda krigsscenerna kopplas därmed ihop till ett världskrig. Fortfarande har axelmakterna stora framgångar. Under den tredje perioden vänder krigslyckan på allvar, med början i el-Alamein, och steg för steg får de allierade överhanden. Kriget slutar med totalt nederlag för axelmakterna och Tysklands och Japans ockupation. Tyskland delas och en rad gränser i Europa förändras.

 

Material

 

SOL 4000 - Horisont 9: s.304-375

Digitala övningar

Filmer

 

Veckoplanering

 

Vecka

Ämnesområde, litteraturhänvisning och provtillfälle

2

Första världskriget: 7 lektioner, text + instuderingsfrågor s.304-317.

3 lektioner - övningar

4 lektioner - eget arbete

Skriftlig läxförhör fredagen den 17 januari

3

4

Ryssland blir Sovjetunionen: 3 lektioner, text + instuderingsfrågor s.318-333.

3  lektioner - övningar

4 lektioner - eget arbete

Skriftligt prov torsdagen den 30 januari

5

6

Mellankrigstiden: 7 lektioner, text + instuderingsfrågor s.334-349.

3 lektioner - övningar

4 lektioner - eget arbete

Skriftligt prov torsdagen den 20 februari

8

10


11


12

Andra världskriget: 11 lektioner, text + instuderingsfrågor s.351-375.

5 lektioner - övningar

6 lektioner - eget arbete


Skriftligt prov torsdagen den 19 mars

13

Tid att skriva klart uppsatsen

4 lektioner - eget arbete

Inlämning uppsats fredagen den 27 mars

 

 

Uppsats

 

Parallellt med veckoplaneringen ovan arbetar du med en en egen uppsats med ett tema från tidsperioden 1914-1945. Temat kan exempelvis handla om en historisk person, historisk händelse, uppfinning, historiebruk eller annan viktig händelse under/från tidsperioden du valt.

Uppsatsen skrivs som ett ämnesövergripande arbete tillsammans med ämnet svenska. I ämnet historia kommer uppsatsen att bedömas emot följande kunskapskrav.

 

K1-K4. Du visar dina kunskaper genom att föra underbyggda resonemang om det tema du valt genom att t.ex. redovisa orsaker, konsekvenser, samband, villkor och värderingar och/eller kopplingar till det förflutna och nuet.

 

K5. Du använder ett historiskt källmaterial. Du för då underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet och relevans.

 

K7. Vid användning av källor och i resonemang om hur historia används visar du att du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

Uppsatsen ska lämnas in senast fredagen den 27 mars (v.13)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: