Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 1 REIREL51

Skapad 2020-01-09 17:47 i OS Gymnasiesärskolan Oskarshamn
Gymnasiesärskola Religionskunskap
Du utvecklar din /dina: Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. Förmåga att reflektera över hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck i människors sätt att tänka och handla. Förmåga att undersöka och kommunicera om etiska och existentiella frågor i relation till kristendomen och andra religioner och livsåskådningar. Förmåga att använda etiska ord och begrepp med anknytning till vardagen och yrkeslivet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven ger exempel på några kännetecken för var och en av världsreligionerna. Eleven för utvecklade resonemang om hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
  Rei  A
 • Eleven ger exempel på något kännetecken för var och en av världsreligionerna. Eleven för enkla resonemang om hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
  Rei  C
 • Eleven medverkar i att ge exempel på kännetecken för var och en av världsreligionerna. Eleven medverkar i att föra resonemang om hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
  Rei  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om livsfrågor. Utifrån situationer i vardagen och yrkeslivet samtalar eleven även om etiska frågor på ett utvecklat sätt och använder då några etiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
  Rei  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om livsfrågor. Utifrån situationer i vardagen och yrkeslivet samtalar eleven även om etiska frågor på ett enkelt sätt och använder då några etiska begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Rei  C
 • Eleven medverkar i att samtala om livsfrågor. Utifrån situationer i vardagen och yrkeslivet medverkar eleven även i att samtala om etiska frågor och använda några etiska begrepp.
  Rei  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: