Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotar- om programmering och digitalt skapande

Skapad 2020-01-09 19:51 i Ängaboskolan Alingsås
Detta är en planering för ett arbetsområde där vi övar oss på programmering och digitalt skapande.
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Svenska Bild Estetisk verksamhet Teknik
Vad är en robot, och hur kan den röra sig? Du kommer att få lära dig om hur man kan planera en robots rörelser, genom programmering. Vi kommer också att göra filmer där du kommer lära dig mer om att filma och spela in ljud.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med programmering och digitalt skapande. I vår omgivning finns det fullt av apparater som är programmerade till att göra på olika sätt. Hur får man en robot att röra sig som man själv vill?  Visst skulle det vara roligt att lära sig hur man kan bestämma över en robots rörelser?

Under den här perioden kommer du också att få pröva på att göra film med hjälp av din iPad. Vi kommer att arbeta med stop motion  och green screen. Du kommer att få planera din film genom att bestämma hur en figur ska röra sig på filmen och söka på internet efter en bra bakgrundsbild.

Vi kommer också att skapa egna robotar av återvinningsmaterial.

 

Konkreta mål:

Mot slutet av detta arbetsområde kommer du att ha nya kunskaper om hur man

 • programmerar en kompis eller vuxen
 • programmerar en bluebot
 • skapar en egen robot av återviningsmaterial
 • planerar och genomför en liten film om en robot

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • programmera en kompis eller vuxen att röra sig enligt en plan
 • programmera en bluebot att röra sig enligt en plan
 • välja material och teknik då du skapar en egen robot av återviningsmaterial 
 • planera och genomföra en liten film om en robot
 • använda nya ord och begrepp då vi samtalar

 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Reda ut vad en robot är och hur de kan användas i samhället
 • Programmera varandra genom dansprogrammering
 • Programmera blue bots
 • Se filmer och läsa böcker om maskiner och robotar
 • Skapa robotar av återvinningsmaterial
 • Skriva enkel text om våra robotar
 • Planera våra filmer genom att fundera ut Var? och Vad? våra robotar ska vara och göra på filmen
 • Söka på internet efter passande bakgrundsbilder och/eller ljud och musik
 • filma med stop motion och green screen

 

Som stödstruktur för din text kommer du att få arbeta efter en mall som tydliggör hur du kan lägga upp din texts innehåll.

Nya ord och begrepp illustreras i begreppskartor och tecken för att  öka möjligheten för dig att delta i samtal och förstå texter inom arbetsområdet.

Exempel på ord och begrepp vi kommer använda: programmera, loop, bugg, robot, höger, vänster, framåt, bakåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.
  Sv  1-6
 • Att styra föremål med programmering
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: