Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet åk 9 vt 20

Skapad 2020-01-09 23:01 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 – 9 Kemi
Ni ska lära er om det periodiska systemet- varför det ser ut som det gör och vad det säger om ämnenas egenskaper. Kemikunskap är viktig och användbar bland annat för genomförande av några Globala mål.

Innehåll

 

 

Vi jobbar med kapitlet som handlar om periodiska systemet sid 250-264 samt stycket om isotoper på sid 266 i boken och sammanfattning på sid 274 (Lär Mer sid 265-273)Vi kommer att ha prov på dessa sidor. Det ni ska kunna beskriva och förklara samt sätta in i sammanhang inom området är:

 

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara atomens uppbyggnad.
 • De kärnpartiklar en atom är uppbyggd av samt deras laddning.
 • Vad valenselektroner är samt vilken betydelse de har för olika grundämnen.
 • Varför atomer är oladdade.
 • Vad som menas med ”ädelgasstruktur”.
 • Skillnad mellan grundämne och kemisk förening.
 • Vad atomnummer och masstal visar.
 • Veta vad elektronskalen kallas samt hur många elektroner de har plats för.
 • Kunna rita några enkla grundämnen efter Niels Bohrs partikelmodell.
 • Hur periodiska systemet är uppbyggt samt var metaller och icke-metaller finns i periodiska systemet.
 • Veta vad som menas med grundämnesfamiljer och kunna beskriva kemiska egenskaper för de tre grundämnesfamiljerna alkalimetaller, halogener samt ädelgaser. 
 • Kunna berätta hur joner bildas.
 • Kunna beskriva de tre olika kemiska bindningarna jonbindning, molekylbindning samt metallbindning.

 

Begrepp ni ska kunna beskriva:

 

atom proton neutron              elektron atomnummer grundämne

masstal kemisk förening valenselektron      elektronskal ädelgasstruktur         jon 

periodiska systemet grupp period                   grundämnesfamilj metall icke-metall

alkalimetall halogen ädelgas                 kemisk bindning jonförening jonbindning

molekylbindning elektronparbindning metallbindning      isotop

 

Uppgifter

 • Delprov A2 NP-träning

 • Planera laboration enligt NP

 • Planera laboration enligt NP

 • Träning inför NP i Kemi

 • Träning inför NP i Kemi

 • Säkerhetsprov

 • Kemi säkerhetsfrågor

 • C-A uppgifter

 • Inlämningsmapp Periodiska systemet

 • Komplettering Periodiska systemet

 • Komplettering Periodiska systemet

 • Komplettering Periodiska systemet.

 • Periodiska systemet

 • Atomhäftet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: