Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leka inne

Skapad 2020-01-10 06:58 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
I boken Leka inne finns ord & begrepp som barnen kan relatera till i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Nuläge:

Barnen i gruppen är 2-3 års åldern och visar efter observationer ett sort intresse för litteratur,ord och begrepp. 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Konkretisering av mål:

Att barnen ska efter avslutat tema fått utveckla sitt ordförråd gällande begreppen från boken "Leka inne" :

-Bygga

-Köra

-Dricka

-Sitta

-Läsa

-Krama

-Bada

Metod:

Den övergripande metoden för att arbeta kommer att vara genom observation-uppföljning-dokumentation.

De artefakter vi kommer att använda oss utav kommer bestå av:

 

Introduktion- En introduktion av temat "Leka inne" där barnens nyfikenhet väcks med hjälp av handdocka.

Lärmiljö- En egen "Leka inne" miljö skapas där barnen ska få möjlighet att utveckla leken.

Leken- Barnen ska få ges möjlighet att leka med det konkreta materialet enskilt samt med närvarande pedagog som hjälper barnet att sätta ord och begrepp på deras lek.

Sagopåsar- Barnen ska få ges möjlighet att uppleva boken med hjälp av sagopåsar där boken berättas av pedagog samt att de ska ges möjlighet att "själva" kunna reflektera över materialet och sätta ord på materialet med bilder,takk eller ord.

Ipad- Skapa memory med appen mymemo. 

Projektor-Vi läser boken via projektorn.

Green screen- Barnen får gestalta barnen i boken visuellt och använda sig av det konkreta materialet.

Metakognitiva samtal- Barnets tankar,funderingar och reflektioner där de blir  medvetna om sitt eget lärande enskilt samt i grupp.

Uppföljning- Genom uppföljning och reflekterande aktiviteter ges barnen möjlighet till att fördjupa sitt lärande och sina tankar.

Planerade läs situationer i stimulerande miljö- I en läs stimulerande miljö, ökar barnens lust och intresse. "Carina Fast"

Dokumentation via barnens perspektiv- Barnen ska få ge sin upplevelse genom att det är deras erfarenheter och syn på det som sker som blir utgångspunkten

Dokumentation ur pedagogens perspektiv- 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: