Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens sagoberättande/skapande

Skapad 2020-01-10 07:00 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Syftet med projektet är att främja barns språkutveckling genom läsning, berättande, samt samtal om texter och bilder. Att skapa en förståelse hur en saga är uppbyggd.

Innehåll

Syfte: Att ge barnen verktyg för att skapa sig en förståelse hur en saga är uppbyggd, att sagor som berättas har en röd tråd, en tydlig början, handling och ett tydligt slut. Att utmana barnen att själva hitta på egna berättelser, utifrån egna erfarenheter och sin fantasi. Vi vill främja barnens språkutveckling genom  utöka deras förmåga att använda ett mer nyanserat och utvecklat språk. Granberg (2000) menar att sagostunden i förskolan fungerar som en förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Den inspirerar till fantasi och kreativitet samt stimulerar initiativförmåga och ökar barnens koncentration och gruppkänsla. 

Metod: Vi som pedagoger har valt folksagan "Bockarna Bruse" att starta upp vårt projekt med. Detta är en saga som barnen har fått tagit del av från föregående projekt. Vi kommer att använda oss av rekvisita, här kommer barnen få ta del av berättandets struktur under tiden som de lyssnar. Barnen kommer även att få återberätta sagan med sina egna tankar och ord, även vidareutveckla sina tankar om vad som kan hända sen när sagan är slut. Vad gör bockarna efter de gått över bron och betat färdigt?. 

Barnen kommer att vara i helgrupp men även delas in i mindre grupper efter arbetets gång. Vi kommer att använda oss av: berättande, figurer, sång/rim/ramsa, teater, film, projicering , flanosaga/bilder. Vi som pedagoger vill främja en stimulerande språkmiljö med olika aktiviteter och samtal så samtlig rekvisita kommer att finnas tillgänglig på avdelningen. Detta för att barnen kan kunna få bearbeta saga i leken. 

Vidare in i projektet så ska vi tillsammans med barnen spela in en film. Barnen ska få vara delaktiga både med regi och skådespeleri. Filmen ska baseras på sagan och vidareutvecklas utifrån barnens fantasi och deras intresse av den. Vi ska starta upp med en mind map för att samla in barnens tankar men även göra det tydligt för barnen att de är delaktiga i processen av filmen. Hur ska vi göra? vad behöver vi för rekvisita?. Vi kommer även att använda oss av olika bildkort där barnen tillsammans med de olika bilderna ska göra en saga. 

Barnen kommer att använda sig av olika tekniker både via surfplatta/dator/projektor och få skiva ner sina egna ord på papper. Hur barnen vidare väljer att skapa är något som vi pedagoger är lyhörda för, vi låter barnens intresse styra vart projektet leder vidare. Dokumentationer kommer vi att göra via unikum, barnens alster i text och bild sätts upp inne på avdelningen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: