Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys - dystopi

Skapad 2020-01-10 07:34 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I detta moment kommer vi fördjupa oss i genren dystopi.

Innehåll

Dystopi - Pedagogisk planering

 

Vad? 

I detta projekt ska vi ta till skönlitterära texter i olika former, såsom roman, film och novell, utifrån genre. 

 

Varför? 

I svenska 3 ingår det att eleven ska kunna utföra en litterär analys av bl.a. en genre, vilket också finns i det centrala innehållet. Varför vi kommer titta på dystopier just är inte bara för att det är en oerhört spännande genre, utan också för att den genren har sällan varit så aktuell som idag. 

 

Hur?

Vi kommer läsa en roman som kommer vara ledande i detta projekt. Under arbetets gång kommer vi också se en film och läsa andra texter. Slutprodukten kommer landa i en repetition av ett PM (en utredande, formell, text) 
v. 2

LOV

Intro - Vad är dystopier? 

Filmtrailers. Hämta böcker

v. 3

Tre berättelser om dystopi

Litteraturanalys repetition

 • läsa novell? 

v. 4

Film

Film + Filmanalys

v. 5

Föreläsning - Att känna igen en dystopi

 

v. 6

PM repetition

Bok deadline

v. 7

PM skriva

PM skriva

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  A
 • Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: