👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext om djur

Skapad 2020-01-10 07:37 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Biologi Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi öva på att skriva faktatext om djur.

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att få öva på:

- hur en faktatext är uppbyggd.

- ämnesspecifika ord.

- källor.

- stavning.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas:

- utifrån din aktivitet på lektionerna.

- hur du samarbetar tillsammans i par.

- hur din slutliga faktatext är skriven.

 

Undervisningens innehåll

 Vi kommer att arbeta på liknande sätt som när vi övade på argumenterande texter.

Till en början kommer vi titta på olika faktatexter för att lära oss hur de är uppbyggda.

Sedan kommer vi att skriva en gemensamt utifrån olika källor.

Därefter ska ni skriva en gemensamt i lärparet utifrån en given struktur.

Slutligen kommer du att skriva en enskild faktatext. 

Alla våra texter kommer att publiceras på klassens hemsida.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6