Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7 vårterminen 2020

Skapad 2020-01-10 08:11 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
En grovplanering av det vi kommer att arbeta med under vårterminen 2020.

Innehåll

Översiktlig planering svenska/svenska som andraspråk åk 7 vårterminen 2020 

 

Vecka                                             Lektion 1                                    Lektion 2

                                                       Läsning 20/vecka under lektionstid

 

Vecka 2 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Substantiv 

Kamratbedömning av saga 

 

 

Vecka 3 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Verb 

Egen bedömning av saga enligt språket på väg. 

 

Stavningsregler 

Vecka 4 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Adjektiv 

Bearbetning av saga 

Stavningsregler 

Vecka 5 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Pronomen 

Stavningsregler 

Texttyp 1 Faktatext 

+ lässtrategier 

Vecka 6 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Adverb 

Stavningsregler 

Texttyp 1 Faktatext 

+ lässtrategier 

Vecka 7 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Konjunktioner mfl. 

 

Texttyp 2 Reportage 

+ lässtrategier 

Vecka 8 

Språkets strukturer 

Ordklasser 

Diagnos 

Inlämning bearbetad saga 

Texttyp 2 Reportage 

+ lässtrategier 

Vecka 9 

Sportlov 

Sportlov 

Vecka 10 

Diskussionsövningar tema 

Texttyp 3 Artikel 

+ lässtrategier 

Vecka 11 

Diskussionsövningar tema 

Texttyp 3 Artikel 

+ lässtrategier 

Vecka 12 

Diskussionsövningar tema 

Texttyp 4 Insändare 

+ lässtrategier 

Vecka 13 

Diskussionsövningar tema 

Texttyp 4 Insändare 

+ lässtrategier 

Vecka 14 

Förberedelse 

Förberedelse 

Vecka 15 

Muntlig redovisning texttyp 

Muntlig redovisning texttyp 

Vecka 16 

Påsklov 

Påsklov 

Vecka 17 

Uppstart novelläsning 

Gleerups 

Novelläsning 

Gleerups 

Vecka 18 

Skrivregler 

Novellskrivande 

Novellskrivande 

Vecka 19 

Skrivregler 

Novellskrivande 

Novellskrivande 

Vecka 20 

Novellskrivande 

Inlämning novell 

Vecka 21 

Uppläsning novell 

Uppläsning novell 

Vecka 22 

Poesi 

Poesi 

Vecka 23 

Poesi 

Poesi 

Vecka 24 

Utvärdering 

Utvärdering 

 

                                                                                                                                           

 
Syfte 

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 •  

 

 

 

Innehåll 

 

Läsa och skriva 

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling. 

 

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 

 

Tala, lyssna och samtala 

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 •  

Berättande texter och sakprosatexter 

 

 •  Lyrik. 

 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation. 

Språkbruk 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. 

 
 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för E-nivå 

 

Läsa 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

 

Skriva 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

 

Tala 

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: