👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-10 08:21 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Lag och rätt

Innehåll

 

 

Det här ska jag kunna.

 

-         Orden (begreppen)

 

-         Från brott till straff i rätt ordning.

 

-         Påföljder (straff) som finns

 

-         Varför man begår brott

 

-         Vad en rättsstat är

 

-         Hur vi får en ny eller ändrar en lag

 

-         Domstolar

 

-         Olika yrken inom rättsväsendet

 

Begrepp, ord inom ”Lag och rätt”

 

 

 

Oskrivna regler: regler som vi har för att fungera i samhället, tex att hälsa, tacka, säga god morgon, ställa sig sist i kön.

 

Skrivna regler: regler som är nedskrivna och måste följas i tex idrott, föreningar, skolan.

 

Lagar: lagar som alla måste följa. Finns nedskrivna i svensk författningssamling ”Sveriges lagbok” Lagar beslutas av Sveriges riksdag.

 

Brott: man bryter mot en lag.

 

Misstänkt: en som man tror har gjort ett brott.

 

Gripande: polisen griper en som gjort ett brott.

 

Förundersökning: polisen undersöker om ett brott har begåtts.

 

Vittne: någon som sett ett brott

 

Anhållan: Ett tillfälligt frihetsberövande. En misstänkt får reda på att hen är misstänkt för ett brott

 

Förhör: polisen frågar den misstänkte om händelsen.

 

Teknisk bevisning: föremål som finns på brottsplatsen, fotspår, dna-prov, blodspår, sms

 

Häktning: den misstänkte fängslas under en tid

 

Husrannsakan: polisen får gå in i den misstänktes lägenhet/hus för att leta efter bevis.

 

Åtal: den misstänkte får veta att brottet kommer att tas upp i domstol.

 

Försvarsadvokat: den som hjälper den misstänkte i domstol

 

Åklagare: den som företräder den som blivit utsatt för ett brott

 

Tingsrätt: det är den första domstolen i rättssystemet

 

Hovrätten: det är domstolen som kan ändra tingsrättens dom

 

Högsta domstolen: Sveriges högsta domstol

 

Ordförande i domstol: leder domstolen

 

Nämndemän: är med och dömer i tingsrätten

 

Tilltalad: den som är misstänkt för brottet

 

Målsägare: den som blivit utsatt för brottet

 

Tingsnotarie: den som för protokoll i domstolen

 

Plädering: slutanförande i domstol

 

Påföljd: straff

 

Mened: att ljuga i domstol

 

Prejudikat: Högsta domstolen dömer för att visa hur man ska döma i liknande fall i framtiden.

 

Grundlagar: lagar som står över alla andra lagar.

 

Olika straff som man kan få

 

Penningböter: man får böta pengar, behövs oftast ingen domstol

 

Dagsböter: betala en summa utifrån sin förmåga

 

Villkorlig dom: man slipper fängelse om man sköter sig.

 

Vård: man får behandling för att bli frisk

 

Elektronisk övervakning: man får fängelse i hemmet

 

Skyddstillsyn: man måste anmäla sig till myndigheter och kan få övervakare.

 

Fängelse: man blir inlåst

 

Samhällstjänst: man måste jobba och göra något bra för samhället

 

Lyckta dörrar (stängda dörrar): En rättegång är inte öppen för allmänheten

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

F
E
C
A
Du har inte nått kunskapskravet
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt
Du kan använda begrepp på ett bra sätt
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan undersöka och beskriva hur rättssystemet i samhället är uppbyggt och fungerar på ett enkelt sätt
Du kan undersöka och beskriva hur rättssystemet i samhället är uppbyggt och fungerar på ett utvecklat sätt
Du kan undersöka och beskriva hur rättssystemet i samhället är uppbyggt och fungerar på ett välutvecklat sätt
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan undersöka frågor om samhället ut olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt
Du kan undersöka frågor om samhället ut olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt
Du kan undersöka frågor om samhället ut olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt