Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Song Lyrics

Skapad 2020-01-10 08:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Engelska
Syfte Read, understand and analyze song lyrics. Förstå och tolka innehåll i talad engelska. Reflektera.

Innehåll

Method and instructions

Choose your favorite song

Find the lyrics online

Translate words you don’t know. Write them in a word list.  

Start analyzing the text using these bullet points:

Analyze the lyrics by examining: 

Figurative language. Figurative language is when you use a word or phrase that does not have its normal everyday, literal meaning.  Examples

Phrases that describes something by comparing it to something else, a simile, i.e. Life is like a box of chocolate. When you use a simile you always use the word like. 

The use of rhyme, i.e. try - cry, give - live, sad - mad, go - flow, love - dove

Repetition 

Other sound devices

Write a conclusion that emphasizes the main theme of the song. For example, in Christina Aguilera's song "Beautiful," you might say that the song encourages people who have been bullied to recognize and celebrate their uniqueness rather than let people's words hurt them.

Your conclusion should be short, approximately 300 words. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9

Matriser

En
Song Lyrics

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Lyssna
Eleven har svårigheter att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven uppnår inte kravet för E än.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar inte sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven uppnår inte kravet för E än.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven använder sig inte av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. Eleven uppnår inte kravet för E än.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Lyssna och läsa
Eleven kan inte välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven uppnår inte kravet för E än.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva
Eleven kan inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar i olika genrer. Eleven uppnår inte kravet för E än.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan inte bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation. Eleven uppnår inte kravet för E än.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven kan inte uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation i skriftlig interaktion i olika sammanhang. Eleven uppnår inte kravet för E än.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan inte välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven uppnår inte kravet för E än.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: