Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresor

Skapad 2020-01-10 08:52 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Upptäcktsresor - varför, vart, hur och konsekvenser.
Grundskola 5 Svenska Historia
Henrik Sjöfarare, Christoffer Columbus, Vasco da Gama, Magellan... Vilka var dessa människor, vad gjorde de och vad har det haft för betydelse för människorna då och nu?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Detta ska vi träna:

 • att förstå hur kunskap, händelser och personer har påverkat människor förr och fortfarande nu kan påverka människor.

Bedömning - vad och hur

Detta ska vi kunna

 • vart och varför man åkte.
 • konsekvenser av resorna - både bra och dåliga.
 • känna till några av personerna bakom resorna och vad de gjorde.
 • använda dig av källkritik på ett riktigt sätt samt kunna visa att du gjort det.

Detta visar vi genom att:

 • lämna in ett skriftligt arbete om upptäcktsresornas tid samt om en av personerna som genomförde resorna.

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi:

 • filmer
 • genomgångar
 • skriftlig inlämningsuppgifter om valfri upptäcktsresande
 • muntlig presentation om sin upptäcktsresande inför klass alternativt mindre grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: