Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2020-01-10 09:02 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer under v.47-5 jobba med geometri

Innehåll

INNEHÅLL

* Repetition av omkrets, area och volym

* Enheter

* Cirkelbåge och cirkelsektor

* Begränsningyta

* Likformighet

* Area- och volymskala

* Spegling och symmetri

* Pythagoras sats och kvadratrötter

 

BEDÖMNING

* Utgångsbiljetter varje vecka i form av diagnoser som fokuserar på förmågorna begrepp och metod

* Prov som fokuserar på förmågorna resonemang, problemlösning och kommunikation

Matriser

Ma
Matematiska förmågor

F
E
C
A
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom
Se sambandet mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom
Använda metoderna i, för dig, nya situationer
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du lärt dig
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: