Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens signalsystem och droger

Skapad 2020-01-10 09:12 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Biologi Idrott och hälsa
Under arbetsområdet kommer du att lära dig hur dina celler "pratar med varandra", varför det är så viktigt att centrala nervsystemet skyddas, hur beroendeframkallande medel påverkar och hur viktigt det är att få tillräckligt med sömn.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Laborationer/undersökningar
Gruppövningar
Film om sömn, känslor samt läxa

Visa vad du lärt dig

Det här ska du kunna:

1.Hur sprids informationen mellan celler i olika delar av kroppen? (Vilka två olika signalsystem har vi). (s.230)

2.a)Vad består centrala nervsystemet (CNS) av?

b) På vilket sätt skyddas CNS?

c) Varför är det så viktigt? (s.231-233,238-239)

3.a) Vilka två olika typer av nervimpulser har vi?

b) Ge exempel och beskriv dessa. (s.236-237)

4.Vilka olika uppgifter har hormonerna? Varför får man diabetes? (s.234-235)

5.Hur påverkar alkohol och droger vårt nervsystem? (s.244-245)

6.Varför är det så viktigt att få tillräckligt med sömn? (s.247)

7.Vad är: a) fobi  b) abstinens c) anorexi  d) bulimi ? (s.241)

8.Hur fungerar autonoma nervsystemet? (s.246)                                

9.Hjärnans skador och sjukdomar. (s. 248-249)

 

 

 

Tidsram

Start v.50 -

Bedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: