👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, språk och kommunikation (v.3-8)

Skapad 2020-01-10 09:19 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter arbeta mot våra prioriterade mål och stadens hållbarhetsmål genom att arbeta mot Grön flagg, vilket betyder att vi fortsätter arbeta med: Livsstil och hälsa, Djur och natur samt Skräp och avfall. Vi kommer att arbeta samt prata och diskutera inom alla dessa område i vår ny planering.

Innehåll

Syfte

Vi börjar arbeta med teknik, språk och kommunikation, vilket betyder att vi ska ha ligga mer fokus på barns språkutveckling (kunna prata och uttrycka sig bättre och på olika sätt), kommunikations förmåga (samtal och diskussion, kroppsspråk), barn ska bekanta sig mer med digital teknik och ska kunna använda olika teknik i skapandet. 

Vad och hur

Varje barn ska försöka skapa sin egen fysisk bok med hjälp av olika teknik, t ex Ipad, laminering, sax osv. För att barnen ska få mer upplevelse om böcker (stora och små, med och utan bilder, med eller utan text, böcker i olika former och storlek) ska vi gå till olika biblioteken. Vi kommer att samtala om hur man kan skapa en bok och vad man behöver för det. Varje barn ska bestämma själv vilken bok ska hen ha och vad boken ska handla om (barns intresse, idéer). Vi stöttar varje barns tankar och hjälper till. Vi kommer att arbeta i små grupper för att varje barn barn ska få möjlighet uttrycka sina tankar och åsikter, ska bli sedd och hörd. 

 

 

Varför?

- vårt planerade verksamhetsinnehåll har samband med följande strävansmål i läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18