Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven - Matematik

Skapad 2020-01-10 10:47 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Matematik

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning. 

 

Långsiktiga effekter/mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om dessa.” (Lpfö18).

 

 

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Rävens/Vargens delmål vt-20.

Att ge barnen förståelse för hel, halv och fjärdedelar.

Att ge barnen förståelse för olika lägesprepositioner så som på, i, framför och bakom. 

Att ge barnen förståelse för kort och lång.

 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Vi vill ge barnen kunskap om vardagens matematik och ta tillvara situationer där barnen utsätts för matematik så som vid måltidsituationen och samlingen.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnen ska kunna använda matematiska begrepp korrekt i vardagen. Barnen ska i samtal med varandra och oss pedagoger reflektera över sitt eget lärande inom matematiken.

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi samtalar tillsammans med barnen i vardagen. Vi ser också resultat genom dokumentation och reflektion.

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: