Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven - Naturvetenskap

Skapad 2020-01-10 10:55 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning. 

 

Långsiktiga effekter/mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” (Lpfö18).

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Rävens och Vargens delmål vt-20.

Vi vill att barnen ska ta del av kretsloppet ”från jord till bord” genom egen odling.

Vill vill att barnen ska ta del av enkla kemiska och fysikaliska experiment. 

 

 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Barnen ska ta del av kretsloppet genom att ta hand om en planta från frö till kompost.

Barnen ska uppleva enkla naturvetenskapliga experiment.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnen ska ha kunskap om odling. 

Barnen ska ha kunskap om kemi och fysik kopplat till deras egen vardag.

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi samtalar tillsammans med barnen i vardagen. Vi ser också resultat genom dokumentation och reflektion.

 

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: