👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk7 MB

Skapad 2020-01-10 11:06 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 Fysik
Vad är elektricitet? Hur fungerar ett batteri? Och varför sprakar det när man tar på sig en fleecetröja? Några av de frågor vi ska fördjupa oss under detta arbetsområde. Du kommer även att undersöka och konstruera olika elektriska kretsar med batterier och lära dig hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardagliga elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor, samt om elsäkerhet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att förklara hur det hänger ihop i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att titta närmare på

 • hur en atom är uppbyggd
 • vad statisk elektricitet är och hur det kan uppkomma
 • olika begrepp som, spänning, ström, resistans, kopplingsschema
 • serie-och parallellkoppling av batterier och lampor.
 • elsäkerhet och riskerna med elektrisk ström

Läromedel
Spektrum fysik
Kap.2 "Elektricitet" grundboken s.40-73
Kap.2 "Elektricitet" lightboken s.28-49
Kap. 8.1 "Spänning, ström, resistans" ( Ohms lag U=R x I )  i grundboken s.220-224
Kap. 8.1 "Spänning, ström, resistans" ( Ohms lag U=R x I )  i lightboken s.149-150
Sammanfattning kap.2 grundboken s.70-71
Sammanfattning kap.2 lightboken s.46-47

Viktiga fysikbegrepp inom elektricitet som du ska kunna:

Atomens byggnad: atomkärna, elektron, neutron, proton

Laddningar påverkar varandra: attrahera, repellera

Naturen jämnar ut skillnader i laddning: statisk elektricitet, åska, blixt, åskledare

Några källor för elektrisk ström: vattenkraftverk, kärnkraft, batteri, solkraft

Elektrisk spänning: Skillnaden i elektrisk laddning mellan pluspolen med ett underskott av elektroner och minuspolen med ett överskott av elektroner kallas spänning. Enhet:Volt (V, även kV (kilovolt dvs 1000V)Voltmeter

Elektrisk ström: Ström är elektroner som rör sig i en ledare. Enhet : Ampere(A, även mA),Amperemeter(strömmätare)

Batteri: poler, batteriets funktion, ej laddningsbara och laddningsbara

Ledare: metaller, ledningselektroner=metallatomernas yttersta elektroner

Isolator: plast, glas, porslin

Likström: Ström där bara elektronerna rör sig i en riktning.

Växelström: Ström där elektronerna rör sig i olika riktningar. I vägguttaget 230V, 50 periodig växelström.

Kopplingsschema: Ett kopplingsschema är en ritning som visar hur de olika komponenterna ska kopplas ihop med varandra. De elektriska komponenterna anges med symboler; batteri, lampa, strömbrytare, ledare, voltmeter, amperemeter.

Sluten strömkrets; En strömkrets som går från strömkällans pluspol till minuspol utan avbrott. Strömmens riktning i kopplingsschemat går från pluspol till minuspol, medan elektronernas riktning går från minuspol till pluspol.

Seriekoppling av lampor och batterier.

Parallellkoppling av lampor och batterier

Statisk elektricitet: Vad är det och hur uppstår det?

Lika laddningar repellerar (stöter bort) varandra och olika laddningar attraherar (dras till) varandra.

Vad är en blixt och hur uppstår den.

Åskledare

Kortslutning

En gammal glödlampans konstruktion

Elektrisk energi: lätt att transportera, omvandla men svår att lagra.

Elsäkerhet Vad är de vanligaste olyckerna och hur de kan förebyggas.

Säkringar (proppar) Hur är de uppbyggda och hur fungerar de.

Jordfelsbrytare

Jordledning:skyddsjordad, jordade och ojordade stickkontakter.
Elavfall: Vad ska man göra med det farliga el avfallet och varför ?

Elsäkerhet i närheten av vatten: Vad gäller elektriska apparater utomhus och i närheten av vatten.

CE-märkning: Alla elektriska apparater som får användas i Sverige och i EU ska ha denna märkning för att uppfylla elsäkerhetskraven.
Resistans: Resistans är ett motstånd i ledaren som gör att strömmen minskar, dvs antalet elektroner som ska ta sig fram minskar. Mäts i enheten Ohm: Resistansen påverkas av materialet i ledaren, dess tjocklek och hur varm ledaren är.
Resistor(motstånd)
. En elektrisk komponent som kopplas in en elektrisk krets för att öka motståndet dvs minska strömmen i hela kretsen. Det finns fasta resistorer med en bestämd resistans och variabla resistorer där resistansen kan varieras.
Ohms lag: U=R x I, sambandet mellan spänningen U, och resistansen R och strömstyrkan I

Energiprincipen. Energi kan varken förstöras eller nyskapas , utan bara omvandlas mellan olika former.
(elektrisk energi är också svår att lagra)
Förklara hur samhället utvecklats av t.ex. Edisons(glödlampan) och Voltas(batteriet) upptäckter på 1800-talet eller Franklins slutsatser från försök med att leda ned blixtar med en drake på 1700-talet, för att få svar på hur och vad blixtar är för något .


Arbetsmetoder
Muntlig och praktiska övningar
Gemensamma övningar
Laborationer och filmer
Inlämningsuppgifter

Vad som ska bedömas inom området elektricitet är hur du kan:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, och ta ställning i frågor som rör fysik.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet

Kunskaper

Icke godtagbara
Godtagbara
Goda
Mycket goda
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör fysik.
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Ny aspekt
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband.