Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem, lägesmått och algebra - åk 6

Skapad 2020-01-10 11:40 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda:
- begrepp
- metoder
- problemlösning
- kommunikation

Innehåll

Arbetsområdet handlar om koordinatsystem, lägesmått och algebra.
Exempel på centrala begrepp: koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, tabell, diagram, graf, gradera, proportionellt samband, obekant tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation och mönster.

Genomförande

Vi kommer att utgår från kapitel 4 och 5 i Matte Direkt Borgen 6A.

Du kommer att delta vid genomgångar och övningar, arbeta med uppgifter i läroboken och lösa problem (både enskilt och i grupp).

Redovisning

Du visar dina kunskaper under lektioner samt vid skriftliga diagnoser och ett avslutande prov.

Elevinflytande

Under arbetsområdet kommer du att få möjlighet att själv vara med och påverka vilken nivå du ska arbeta på för att uppgifterna ska kännas utmanande för just dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och försöker förklara hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och förklarar hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder både bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och kan på olika sätt förklara hur de hör ihop.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs (koordinatsystem och lägesmått).
Du väljer och använder oftast rätt metod för att visa eller avläsa ett samband eller en förändring. Dina uträkningar/avläsningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod för att visa eller avläsa ett samband eller en förändring. Dina uträkningar/avläsningar blir rätt.
Du väljer och använder rätt metod för att visa eller avläsa ett samband eller en förändring. Dina uträkningar/avläsningar blir rätt. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs (algebra).
Du väljer och använder oftast rätt metod för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom algebra. Dina beräkningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom algebra. Dina beräkningar blir rätt.
Du väljer och använder rätt metod för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom algebra. Dina beräkningar blir rätt. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod.
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: