Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen

Skapad 2020-01-10 11:43 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Vi lär oss om religionerna hinduism och buddhism. Vi lär oss också om religionernas heliga skrifter, byggnader, personer och gudar. Hur uppkom religionerna, vilka levnadsregler och högtider finns det?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna analysera vilka likheter och skillnader som finns mellan hinduism och buddhism.   

Du ska känna till hur religionernas uppkomst,levnadsregler och högtider. Du ska också känna till om religionerna har någon helig skrift, byggnad och person.

Du ska även kunna använda ämnesrelaterade begrepp.

Du ska kunna reflektera över hur människor lever och påverkas av religionerna. Du ska också förstå att religionerna påverkar hur man lever i olika länder (påverkar samhället).

Du ska kunna söka information om olika religioner och kunna värdera om det är en trovärdig källa du använt.

Formulera sig och kommuincera i tal och skrift (Sv/SvA)

Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv/SvA)

 

Innehåll

 

Genomförande

Arbetsområdet börjar med att vi i grupper diskuterar begreppet karma och om ni tror att människans handlingar kan påverka livet. Ni redovisar mycket kort era tankar till resten av klassen.
Vi har genomgångar och fördjupar oss i några högtider, ritualer och heliga platser. 
Därefter arbetar ni i era grupper med att söka information kring olika gudar (Brahma, Shiva och Vishnu) och om Buddha och resonera kring källornas användbarhet. 
Vi läser i läromedlet "Upptäck religion" och svarar på instuderingsfrågor i par. Vi använder oss av webapp.liber.se där vi tränar digitalt på ämnesorden som dyker upp i läromoedlet "Upptäck religion".
Vi ser även på videoklipp, gör quiz på Clio, men även via Kahoot/Quizlet, spelar spel, ritar och diskuterar.  Vi använder oss även av fyra hörn där ni får ta ställning till varför ni tror och tycker som ni gör. Vi kommer arbeta en hel del med begrepp. Vi använder oss av aktiviteten "snurra flaskan".

I slutet på arbetsområdet gör vi ett schema där vi jämför hinduismen och buddhismen. I grupp/par skriver ni ner likheter och skillnader. Vi avslutar med ett skriftligt prov.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

Vara aktiv och ställa frågor, samt svara på frågor under lektionerna.

Delta i dskussionerna

Klara det skriftliga provet

Göra Quizen

Alla aktiviter såsom snurra flaskan, fyra hörn, spelen och instuderingsfrågorna.


Elevinflytande

Vi börjar arbetet med diskussioner för att få mer era förkunskaper.
Vi har utvärdering efter vissa moment och utvärdering i slutet av arbetsområdet.
Vi använder oss också av aktiviteten klassrumsbasket.

Matriser

Re Sv SvA
Bedömningen gäller hinduismen och buddhismen och Sv/SvA

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Jämföra och reflektera
Ha kunskap om världsreligionerna och kunna göra jämförelser.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Analysera
Kunna se samband mellan religiösa uttryck och tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Granska och resonera
Söka information om religioner och livsåskådningar och resonera kring källans trovärdighet.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­onens och källornas användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sv/SvA
Sammanställa
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Muntlig redogörelse (Sv/SvA)
Kombinera text med olika estetiska uttryck
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
 • SvA  A 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: