Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK & KOMMUNIKATION

Skapad 2020-01-10 12:15 i Högbergets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att lägga mycket tid på barnens språkutveckling denna termin. Vi kommer också att jobba med känslor och det sociala samspelet barnen emellan.

Innehåll

 

 

 

Vi har för närvarande många barn med annat modersmål än svenska.

Flera av barnen behöver jobba mycket med sitt ordförråd och sin ordförståelse.

Vi har också barn som behöver träna på olika språkljud.

Det uppstår lätt konflikter i barngruppen på grund av missförstånd och bristande kommunikation.

 

* Vi vill att barnen ska bli mer självständiga och att själva kunna lösa enkla konflikter som uppstår i leken.

* Vi vill stärka deras självkänsla och att de ska känna sej trygga i sin egen identitet.

* Vi vill att  barnen ska kunna tolka och sätta ord på sina egna och sina kompisars känslor.

 

 

 

HUR GÖR VI?

 

Barnen är uppdelade i smågrupper vilket gör lättare för flera av barnen att våga prata inför gruppen.

Vi kommer att jobba med :

* Olika språklekar

* Rim & ramsor

* tung & mungymnastik

* Prepositioner

* Sagor - vi lyssnar, berättar och dramatiserar.

 Vi kommer också att använda materialet "Sagostund" för att skapa egna sagor.

* Vi använder materialet  "START" för att lära oss tolka och sätta ord på känslor.

* Vi samtalar med varandra

  (Vi använder då en "talsten" dels för att barnen behöver träna på att lyssna på varandra och dels för att varje barn ska känna att det får tid att    prata färdigt utan att bli avbrutet)

* Vi använder bilder som stöd

* vi tänker på att benämna saker och ting i den dagliga verksamheten

 (ex. när vi går ut pratar vi om vilka kläder vi har på oss, under måltiderna pratar vi om vilken mat vi äter osv.)

 

Jag dokumenterar barnens arbete under temats gång.

Dokumentation kommer dels att läggas in i barnens lärloggar och dels sättas upp på våra dokumentationsväggar på avdelningen.

 

 

 

  


 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: