Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6 VT20

Skapad 2020-01-10 12:55 i Önnerödsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 6 – 4 Moderna språk - språkval
I franskan arbetar vi med boken Chez nous 1. Det är ett läromedel som innehåller både texter och övningar. Vi arbetar med ett kapitel i ungefär 2 veckor. På tisdagarna får eleverna en läxa med glosor till nästa vecka. När vi arbetat med tre kapitel har vi ett prov på det som eleverna lärt sig.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Att ge eleverna förutsättningar att: 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att att arbeta med varje delkapitel i Chez nous i ungefär två veckor. I undervisningen varieras läsning, hörövningar, muntliga övningar och skrivande. Förutom arbetet med Chez nous kommer vi att arbeta med andra kortare projekt, dessa kan till exempel röra film, musik eller annan kultur. Information om detta kommer på Classroom. 

Terminsplanering VT20

v. 2-3

Chapitre 3b

v. 4-5

Chapitre 3c

v. 6 och 8

Chapitre 4a

v. 9

Repetition och prov (tis)

Att kunna: 

v. 10-11

Chapitre 4b

v. 12

Repetition och prov

v. 13-14

Chapitre 4c

v. 16-17

Chapitre 5a

v. 18

Repetition och prov 

v. 20-21

Chapitre 5b

 

Undervisningens innehåll

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kan visa dina kunskaper genom aktivt deltagande på lektioner, genom prov i franska och genom skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. 

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

E
C
A
Hörförståelse
1
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Läsförståelse
2
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Hör- och läsförståelse
3
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier reception
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Muntlig produktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Skriva till andra
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategier vid produktion
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Reflektera och kommentera
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: