Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och rytm samt vinterfriluftsliv Åk 9

Skapad 2020-01-10 12:59 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

1. Syfte

Friluftsliv:

 • väcka intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.
 • utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Takt och rytm:

 • utveckla förmågan att utöva dans och rörelse i takt till musik
 • lära dig utöva olika traditionella samt moderna danser från olika delar av världen
 • lära dig att skapa egna koreografi till musik

 

2. Undervisningens innehåll 

Under perioden v. 2-9 kommer vi att arbeta med två områden; friluftsliv (vintertid) samt takt och rytm.

Inom friluftsliv kommer vi att ha en teoretisk lektion (tisdag14/1) i sal 34, då vi kommer att gå igenom vinterfriluftsliv, säkerhet kring vatten samt att hantera nödsituationer. Perioden består också av praktiska lektioner i hallen då vi kommer att gå igenom hantering av nödsituationer samt livräddande moment.

Viktiga datum:

Tisdag v. 6 (4/2) kommer ni att skriva ett prov om vinterfriluftsliv. Inläsningsmaterial är teorilektionen 14/1 (ppt, anteckningar, diskussioner) samt ett häfte med instuderingsfrågor.

24/1 kommer vi att åka på en vinterfriluftsdag i Fjällnora då ni bland annat ska redovisa en friluftsaktivitet, praktiskt i grupper (samma grupper som i dansmomentet). Samling kl. 08.20 utanför Palmbladsskolan (framsidan) för närvarokontroll, avfärd kl. 08.30 med gemensam buss till Fjällnora. Hemfärd ca. 14.30, framme vid Palmbladsskolan ca kl. 15.00 (därefter är det inga lektioner). Tänk på att klä dig efter väder!

Inom takt och rytm kommer vi att jobba med traditionella danser från olika delar av världen som tex trojka, polka, jenka och zorba. Vi kommer också att utföra mer moderna danser, tex genom just dance. Ni kommer i grupper att få jobba med att skapa egen koreografi till en låt. Ni kommer att få välja en låt (vi tar fram ca 5-10st låtar som ni får välja mellan). Dansen ska visas upp för Marléne tis 25/2.

 

3. Bedömning

 •  Planering (med teoretisk inlämning 24/1) av en friluftsaktivitet. (se uppgiftsbeskrivning i planeringen).
 • Genomförande av friluftsaktiviteten i samband med friluftsdagen 24/1.
 • Prov om friluftsliv samt nödsituationer och livräddning (teoretiskt, 4/2).
 • Dansprovet, då man gruppvis visar upp sin dans baserad på egen koreografi (25/2)
 • Löpande bedömning under dansperioden (traditionella och moderna danser samt arbete med egen koreografi) v. 2-9

 

 4. Grupper för dans och friluftsliv

 

Grupper

 

1.      1. Yara, Elin, Tilde, Niki, Anton B.

 

2.       2. Michael, Alexander, Mathias, Frank, Jesper

 

3.       3. Lova, Sibel, Ebba, Ludvig, Sandra

 

4.       4. Saleh, Axel, Max, Leo, Emil Jo

 

5.       5. David, Emil Ja, Charlie, William, Anton K

 

6.       6. Jonathan, Alma, Louise, Oscar, Najmeddin

 

 

Uppgifter

 • Friluftsliv

 • Dans

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Delta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Nödsituationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: