Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 5 - Energi

Skapad 2020-01-10 13:36 i Färlövs skola Kristianstad
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik
Energi - Var kommer all energi från? Hur uppstår energi? Kan man skapa energi?

Innehåll

 

 

Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån? Detta ska vi ta reda på i kapitlet om ENERGI!

 Mål

När du har arbetat om ”Energi” ska du kunna: 

 • ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • olika energiformer t.ex. strålningsenergi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi
 • ge exempel på olika energikällor.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en elvisp.
 • ge exempel på vad magneter används till.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar

 • diskussioner

 • läsa fakta i "Koll på NO"

 • undersökningar

 • filmer 

Bedömning

Du visar att du:

 • kan beskriva energiprincipen.
 • kan förklara minst 4 olika energiformer.
 • vet skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi.
 • vet hur en elektrisk apparat fungerar (i stora drag).
 • vet vad magneter används till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik åk 5, energi

Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på OLIKA ENKLA samband mellan energikällor, energianvändning med GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Du kan beskriva med VISS förståelse energins flöde.
Du kan beskriva med RELATIVT GOD förståelse energins flöde.
Du kan beskriva med GOD förståelse energins flöde.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Du använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Du kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: