Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system & konstruktion

Skapad 2020-01-10 16:40 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ett tekniskt system är flera tekniska saker som tillsammans blir något med en viss funktion. Kan bestå av delsystem och/eller mindre delar, så kallade komponenter, som tillsammans skapar ett tekniskt system. Ett exempel är en musikanläggning där cd-spelare, förstärkare och högtalare behövs för att anläggningen ska kunna fungera.

Er uppgift är nu att undersöka olika tekniska system som finns i samhället. Vi kommer att diskutera hur de har utvecklats, vilka drivkrafter som ligger bakom samt fördelar och nackdelar med olika tekniska system.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om…

Efter avslutat arbetsområde skall du:

 • ha kunskap om olika komponenter i ett tekniskt system;
 • ha kunskap om växelspelet mellan mänskliga behov och teknik; 
 • ha kunskap om hur tekniken påverkar naturen.

I detta arbetsområde innebär det att du ska…

Att arbeta efter att:

 1. Kunna ge exempel på tekniska system och förklara med enkla ord hur systemet fungerar. Redogör kort för bakgrunden, varför är systemet viktigt? Vilken drivkraft låg bakom uppfinningen och systemets utveckling
  (t.ex. förändringar i naturen, ekonomiska vinningar, krig, nyfikenhet och nöje, slump, sjukdomar mm).
 2. Beskriva vilka delar ingår i systemet och sambanden dem emellan, vad de
  olika delsystemen har för funktion, hur de används. Finns det några alternativa lösningar?
 3. Hur såg det ut för människan innan ex ett fungerande avloppssystem uppfanns?f Hur har det tekniska systemet påverkat naturen, människan och samhället?
 4. Hur har systemet utvecklats sedan det uppfanns?
 5. Beskriv och resonera kring de olika effekterna olika tekniska system hade/har på
  miljön, ge exempel på både positiva och negativa sidor av påverkan och eventuella förändringar och förbättringar.
 6. Genomföra och dokumentera ett konstruktionsarbete i form av ett fordon med hjul, batteri, motor och strömbrytare samt egen designad kaross.

Redovisning

Skriftlig inlämningsuppgift.

En bilmodell med dokumentation av processen, ritning och kopplingsschema.

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

 • analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor.
 • identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.
 • föra resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
 • föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Genomföra och dokumentera din bilkonstruktion.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift

 • Powerpoint

 • Inlämningsuppgift

 • Mål & bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Åk 8. Teknik - Tekniska system & konstruktionsarbete

Konstruktion - arbetsprocess och dokumentation

Insats krävs.
E
C
A
Genomförande och resultat
Insats krävs.
Du kan genomföra ett konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel fysisk modell av ett fordon.
Du kan genomföra ett konstruktionsarbete genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en utvecklad fysisk modell.
Du kan genomföra ett konstruktionsarbete genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en välutvecklad och genomarbetad fysisk modell.
Grad av deltagande i arbetet
Insats krävs.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentation
-Veckoutvärdering -Ritning -Kopplingsschema -Slututvärdering
Insats krävs.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Undersökning av tekniska system - begrepp och resonemang

Insats krävs.
E
C
A
Beskrivning av system
- hur olika delar samverkar - användning av begrepp
Insats krävs.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Utveckling över tid och drivkrafter
Insats krävs.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
- individ - samhälle - miljö
Insats krävs.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: