Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories

Skapad 2020-01-10 17:27 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 6 Engelska
We will read narrative texts in English. Hopefully you will find it both exciting and fun. We will also creat our own stories.

Innehåll

Mål för lektionen/lektionerna

 •  Kunna läsa och förstå det mest väsentliga från en berättande text på engelska. 
 • Kunna göra enkla sammanfattningar av berättande text.
 • Kunna skriva enkla berättande texter på engelska.
 • Kunna ge enkla omdömen om texter samt genom respons utveckla den egna texten.

 

 Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa "The ghost of Genny castle" 
 • Besvara frågor, skriva egna frågor och sammanfattningar till olika berättande texter.
 •  Diskutera innehåll samt genomgång av vokabulär/grammatik.
 • Skriva egna korta berättelser.
 •  Ge respons till kamrater. 

 

 Bedömning/synliggörande av förståelse

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att

 • Besvara innehållsfrågor på olika texter.
 • Göra enkla sammanfattningar av något du läst
 • Att aktivt delta vid genomgångar och samtal av texter.
 • Att själv skriva en berättande text
 •  Att kunna ge respons på något en kamrat skrivit samt själv kunna utveckla den egna texten utifrån kamratrespons

 

Källor vi kommer att använda

Vi kommer att använda oss av följande källa/källor:

 •  The ghost of Genny Castle
 •  Good stuff gold 6
 •  Texter hämtade från olika medier 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Stories, grade 6 reading and writing

>
>
>
>
Skriva
Du uttrycker dig mycket enkelt med ord, fraser och enkla meningar.
Du uttrycker dig enkelt och begriplig och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina texter.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter.
Du uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar texten väl till syftet i olika skrivsituationer. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter.
Läsa
Du förstår en del av innehållet i enkla texter.
Du förstår det viktigaste i innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsfulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.

Ny rubrik

>
>
>
>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: