Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-01-11 12:37 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Svenska Biologi Geografi
I detta arbetsområde ska vi arbeta med vårt land, Sverige. Vi ska ta reda på hur det ser ut i de olika delarna av landet, och varför det är så stora skillnader.

Innehåll

Du ska lära dig:

 • att använda geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • att använda dig av kartan och känna till dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • namn och läge på landskap, städer, sjöar, berg etc. i Sverige. 
 • att känna igen och namnge några av de vanligaste fåglarna i Sverige. 
 • att känna igen och beskriva några av de vanligaste fiskarna i Sverige.

Du ska träna följande förmågor:

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut information och skapa texter eller berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att titta på Geografens testamente, läsa texter, jobba med genomgångar, svara på frågor, ta reda på fakta etc. 

Vad som ska bedömas:

 • Du ska kunna plocka fakta från olika ställen och bedöma dess användbarhet.
 • Du ska kunna skapa texter och presentationer som handlar om det vi arbetar med. 
 • Du ska kunna använda rätt ord och begrepp för sammanhanget. 
 • Du ska kunna redovisa med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
 • Du ska kunna peka ut en del landskap, städer, sjöar, älva och hav  i och runt Sverige. 
 • Du ska kunna namnge och berätta något om en del svenska djur
 • Du ska kunna ge och ta respons i form av two stars and a wish.

 

Hur det ska bedömas:

Jag kommer att bedöma dina faktatexter, hur du diskuterar och resonerar, hur du ger/tar respons och så kommer du att få visa vad du kan i några test samt i samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Namngeografi Sverige

Jag kan markera ... på en karta
Jag kan markera ... på en karta
Jag kan markera ... på en karta
Landskap
10 landskap
15 landskap
25 landskap
Städer
6 stora städer
12 stora städer
25 stora städer
Sjöar
2 sjöar
4 sjöar
6 sjöar
Åar
2 åar
4 åar
6 åar
Öar
2 öar
4 öar
6 öar

Sv Bi Ge
Djur och natur i Sverige

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Fåglar
Du kan känna igen och namnge 3 av de svenska fåglar vi har kommit överens om,
Du kan känna igen och namnge 6 av de svenska fåglar vi har kommit överens om.
Fiskar
Dun kan känna igen och namnge 1 av de svenska fiskar vi har kommit överens om. .
Du kan känna igen och namnge 3 av de svenska fiskar vi har kommit överens om.
Fakta om djur
Du kan berätta en del fakta om något av de djur vi kommit överens om.
Du kan berätta fakta om 3 av de djur vi har kommit överens om.

Sv Bi Ge
Faktatext

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Använda ämnesspecifika ord
Du har med något ämnesspecifikt ord (1-2)
Du har med några ämnesspecifika ord (3-4)
Du använder många ämnesspecifika ord (fler än 4)
I texten använder du de ämnesspecifika orden på ett korrekt sätt
Du visar i din text att du förstår några ämnesspecifika ord.
Du använder de flesta ämnesspecifika orden korrekt i dina texter.
Du använder med säkerhet de ämnesspecifika orden i rätt sammanhang.
Skriva text med egna ord som väl beskriver sammanhanget
Du sätter samman din text med färdiga formuleringar som du hämtar från andra texter.
Du skriver till viss del egen text men hämtar en del formuleringar från andra texter.
Du skriver till största delen texten med egna formuleringar.
Använda olika källor
Du använder och anger någon källa.
Du använder och anger 2 källor.
Du använder och anger flera källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: