Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva: Den magiska dörren

Skapad 2020-01-11 13:13 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Den magiska dörren är ett romanprojekt med syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckeindelning och talstreck. Inspiration till projektet är hämtat av Josef Sahlin
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska du få bli författare! Du kommer att få skriva om "Den magiska dörren", en roman i nio kapitel. I boken kommer det att finnas dina egna illustrationer och du kommer att få skriva din roman på datorn. Låt dig utmanas att bli en bättre skribent så att fler och fler blir fångade och kanske till och med bli inspirerade av det just du skriver.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med skrivprojektet är att du ska träna på att formulera dig, kommunicera i tal och skrift samt att förstärka texter med visuella bilder.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få producera din egen roman med tydliga instruktioner inför varje moment. Under arbetets gång kommer du öva på att:

* skriva person- och miljöbeskrivningar
* skriva brev
* beskriva känslor
* skriva dialoger
* göra punktlistor
* förstärka ord med adjektiv och adverb
* skriva med en röd tråd
* ändra om i din text efter respons

Genomförande:

Den magiska dörren innehåller nio kapitel. Inför varje nytt kapitel får du tydliga förutsättningar och ramar för innehållet. Först skriver du ett utkast, sedan får du respons av din lärare och då bearbetar du din text och ritar bild till varje kapitel. Du kommer att skriva dina texter på datorn.

Bedömning

Jag kommer att titta på din förmåga att:

* skriva med en röd tråd
* stava, använda olika skiljetecken samt din språkriktighet
* använda dig av bilder för att förstärka textens budskap
* omarbeta dina texter efter respons för högre kvalitet
* följa instruktionerna inför varje moment inom skrivprojektet

Du kommer att få möjlighet att visa vad du lärt dig i en avslutande skrivuppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: