Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väsenologi

Skapad 2020-01-11 18:26 i Trönningeskolan Halmstad
Ett ämnesintegrerat arbetsområde mellan bild och svenska. I svenska arbetar vi med förmågorna lyssna, läsa och förstå, samtala samt skriva.
Grundskola 5 Svenska Bild Svenska som andraspråk
I alla tider har människor försökt förklara det de inte förstått. I gammal folktro kunde saker som naturfenomen och olyckor förklaras med väsen. Folktron hjälpte människor att förstå och hantera det skrämmande och okontrollerbara i livet. Så uppstod berättelser om väsen som troll, mylingar och maror. I det här arbetsområdet ska vi läsa sägner, prata om sägner, jämföra sägner och skriva en egen sägen. Låter det inte härligt?! Nu startar resan...

Innehåll

 

Väsenologi
 
Skapa ditt eget väsen
I svenska jobbar du med sägner och väsenologi.
I bilden ska du skapa en bild till din sägen, och ett alldeles eget väsen.
 
Inspireras av Pax-böckerna, John Bauer eller kanske Hans Arnold.
 
 
1. Skapa ett eget väsen. Skissa först på A4.
2. Fortsätt sedan på A3 och skapa en miljö till din sägen
3. Sätt ihop ditt väsen i din miljö.
 
 
Hur kan du jobba med kompositionen:
• Överskärningar
• Storlek på olika bildelement
• Bakgrund, mellanplan, förgrund
• Volym-så att tex trädstammar upplevs runda, har djup
 
Hur kan du jobba med färgerna:
• Färgerna- starkare nära, svagare längre bak i bilden för djup i bilden
• Jobba monokromt, med mycket svärta (se Hans Arnold eller Pax-böckerna)

 

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Skriva:

 

 

Jag ska lära mig att planera en sägen

 

Jag ska lära mig genom att min lärare undervisar om sägnens struktur.

Jag planerar och skriver en egen sägen med begripligt innehåll och fungerande struktur.

Jag ska lära mig att skriva en sägen med en inledning,fördjupning och avslutning.

Jag ska lära mig genom att min lärare undervisar om det.

 

 

   

Jag ska lära mig att stava rätt på de vanligaste orden som jag använder.

Jag övar på lektionerna.

Jag visar att jag kan det genom att jag stavar rätt på de vanligaste orden.

Jag ska lära mig att använda skiljetecken som stor bokstav och punkt, frågetecken, utropstecken i min sägen.

Jag övar på lektionerna.

Jag visar att jag använder de vanligaste skiljetecknen i min sägen på ett korrekt sätt. (Punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken)

Läsa:

 

 

Jag ska lära mig att känna igen vad som är typiskt för en sägen.

Jag övar att hitta strukturen när vi läser och samtalar om sägner.

Jag visar att jag kan det när jag skriver min egen sägen.

     

Bild

 

 

Jag ska lära mig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Min lärare pratar om olika bilder och hur man kan komponera bilder för att förstärka en text.

Jag visar att jag kan det genom att jag skapar en bild till min sägen.

Jag ska lära mig att ge omdöme om min arbetsprocess och kvalitet i min bild.

Min lärare tipsar om hur jag kan prata om min bild.

Under lektionerna för jag loggbok över min arbetsprocess.

Jag visar att jag kan det genom att jag gör en enkel bildanalys av min bild.

 

 

Jag visar att jag kan det genom att vi i min grupp samtalar om våra bilder.

Uppgifter

  • Skapa ditt egna väsen

  • Skapa ditt egna väsen

  • Skapa ditt egna väsen

  • Skapa ditt egna väsen

Matriser

Sv Bl SvA
Väsen

Uppsats

Komplettering
E
C
A
Skriva texter
Här tittar jag på om du har följt instruktionerna för hur en uppsats bör skrivas.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Här tittar jag så du följer de skrivregler vi har (stavning, skiljetecken, meningsuppbyggnad, tempus)
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka information
Här tittar jag på vilka källor du använt dig av.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Sammanställa information
Här tittar jag hur du har använt dina källor (djupläst, förstått och skrivit med egna ord)
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ge omdöme & bearbeta text
Här tittar jag på den kamratrespons ni gett varandra och även hur du bearbetat din text efter respons.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Komplettering
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: