Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2020-01-11 20:13 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F – 9 Bild Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Vi kommer under ett par veckor arbeta med barnboksförfattaren  Astrid Lindgren och hennes karaktärer. Framförallt Pippi Långstrump. 

Arbetsgång

Svenska: 

 • Genomgång om Astrid Lindgren.
 • Eget arbete om Astrid Lindgren på Clio
 • Gemensamt arbete, i helklass och i par, om Astrid Lindgrens olika karaktärer på Clio
 • Muntlig redovising i par om Astrid Lindgrens karaktärer
 • Gemensam genomgång av Pippi Långstrump och hennes egenskaper. Hur skulle hon kunna vara och se ut om det skrevs om henne idag, 2020?
 • Egen skrivning av en modern Pippi Långstrump berättelse. 

Bild:

 • Måla Pippi Långstrump efter instruktion. 
 • Framställning av en Pippi Långstrump bild som passar den skrivna berättelse. 

Bedömning

 •       Du  kan skriva en berättelse om Pippi med begripligt innehåll, struktur och viss språklig variation    
 •   I berättelsen använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 •   Du skriver en berättelse med gestaltande beskrivningar och handling.
 • Du kan söka, välja ut och sammanställa information från källor och för då fundera på informationens användbarhet
 • Du kan ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter.
 • Du kan förbereda och genomföra en muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.
 •  Du kan bearbeta, göra om, och fundera på hur du utvecklar din bild.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: