👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johans tiden

Skapad 2020-01-12 10:34 i Högåsskolan Knivsta
Arbete med frihetstiden och Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
Under en period på vårterminen kommer vi att lära oss om Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johans tiden. Det är en spännande period och i början av 1800-talet börjar industrialismen.

Innehåll

Mål med undervisningen:

Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om historiska sammanhang, hur det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen av framtiden, historiska förhållanden, historiska begrepp samt bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.  

Det här kommer vi att göra:

-Ha lärarledda genomgångar där vi skriver, pratar om begrepp och gör tidslinjer över tidsperioden tillsammans. 
-Läsa i Puls historia, besvara frågor till texten och använda oss av frågesportsappen Kahoot. 
-Kolla på filmer och klipp såsom "historieätarna" och "Sveriges historia" samt diskutera innehållet tillsammans. 
-Diskutera/samtala i helklass.

Detta kommer bedömas:

Dina kunskaper om:
-Historiska personer, förhållanden och skeenden under tidsperioden. 
-Hur makten i Sverige förändrades under tidsperioden och hur det har påverkat dagens samhälle. 
-Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors olika levnadsvillkor,
till exempel vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen. 
(Bedöms i ett test)

-Olika historiska källor och deras användbarhet. 
(Bedöms under lektionstid)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johans tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper
Insats krävs
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-talet och 1800-talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-talet och 1800-talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700- talet och 1800-talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Resonemang
Insats krävs
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Utvecklingslinjer
Insats krävs
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då ENKLA samband mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt. Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då KOMPLEXA SAMBAND mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt. Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar.
Begrepp
Insats krävs
Du använder historiska begrepp på ett ENKELT sätt.
Du använder historiska begrepp på ett UTVECKLANDE sätt.
Du använder historiska begrepp på ett VÄLUTVECKLANDE sätt.
Källor
Insats krävs
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då ENKLA resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då UTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.