Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matkultur åk 8

Skapad 2020-01-12 10:57 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Målet är att du ska känna till något om mat och matvanor i andra länder, samt att träna din förmåga att planera, organisera och laga en måltid.

Innehåll

I temat "Matkultur" kommer du att få veta mer om olika länders mat och traditioner. Du kommer att få välja ett land som du ska leta fakta om samt välja en typisk maträtt från landet som du ska få tillaga och som alla i gruppen ska få smaka. Du kommer att få fortsätta träna på att bli säkrare i köket. Du kommer även få träna på att reflektera över resultatet och hur dina val i köket påverkar miljön, hälsan och ekonomin.

 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor och det kommer innehålla både teoretiskt och praktiskt arbete. 

Tillfälle 1 Genomgång av arbetsområdet. Välja land och maträtt från landet och skriva en inköpslista till Jennie. Skriva om landet du valt och dess matkultur.

Tillfälle 2 Tillaga samt äta maträtterna (vi kommer duka upp alla maträtter till en buffé) presentera era länder.

Tillfälle 3 Fortsätta presentera länderna. Skriva enskild utvärdering. Kryddtest. Arbetsområdet avslutas!

 

Uppgiften finns i classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Bedömning matkultur

Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Mat, måltider och hälsa
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav..
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
- Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet..
- Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Miljö och livsstil
- Eleven kan också göra enkla jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra utvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra välutvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: