Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik? åk 1 Boken om Teknik 1-3

Skapad 2020-01-12 15:56 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Teknik
Är du nyfiken på vad teknik egentligen är och vad man gör i teknik? Var hittar man teknik någonsstans? Du kanske tänker på din dator eller iPad men teknik är så mycket mer. Visste du att i köket finns det massor med teknik t ex vitlökspressen. Tekniken har ett eget arbetsätt och du kommer att få lära dig hur det ser ut och prova på att arbeta efter det!

Innehåll

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss

 Du kommer att ges möjligheten att utveckla din förmåga att:

 • Förstå och förklara vad som kan vara teknik
 • Kunna ge exempel på vanliga tekniska föremål i vardagen
 • Sortera tekniken i vardagen
 • Konstruera egna konstruktioner efter givet material
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp som tillhör ämnesområdet teknik
 • Förstår teknikens arbetssätt

Undervisning:

På vilket sätt ska vi arbeta på lektionerna?

 • Samtala, diskutera och läsa faktatexter
 • Undersöka olika teknsika föremål
 • Se på filmer
 • Rita egna skisser
 • Göra egna konstruktioner

Bedömning:

Hur kommer läraren se vad du har lärt dig

 • Genom att vara aktiv på lektionerna, vid genomgångar, diskussioner och övningar
 • Berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnes-specifika ord som hör till ämnesområdet teknik
 • Hur du arbetar och förstår teknikens arbetssätt
 • Hur du resonerat och förklarar ordet teknik

 

Tips till föräldrar:

Så här kan dina föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet

 •  Visa intresse och nyfikenhet kring ämnet teknik, fråga vad vi gör på lektioner mm
 • Gå på teknikska museét

 

Länktips:

Här kan du hitta mer information om detta arbetsområde:

 • På UR skola finns en massa bra program som handlar om teknik t ex Mitt liv som grejwww.urplay.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik år 1-3

>>>
>>>
I slutet av år 3
**Tekniska saker**
Jag kan, med hjälp av någon, ge exempel på tekniska saker.
Jag kan ge exempel på någon enkel teknisk sak som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska saker som jag känner till.
**Bygga tekniska modeller**
Jag kan, med hjälp av någon, bygga tekniska saker.
Jag kan bygga någon väldigt enkel teknisk sak.
Jag kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
**Ge förslag som för arbetet framåt**
Jag kan, med hjälp av någon, ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
**Göra skisser och bilder**
Jag kan, med hjälp av någon, göra skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
**Skillnader förr och nu**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta hur någon teknisk sak har förändrats jämfört med förr i tiden.
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: