Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The English speaking world

Skapad 2020-01-12 16:21 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
English speaking countries - English is spoken as a first or an official second language in a huge number of countries today. In this project you will get the opportunity to learn more about some of those countries. You are going to learn more about their history, society, tradition, culture and the role of English.

Innehåll

Mål för arbetet

 • Lära dig mer om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 • Träna förmågan att söka, välja ut text och använda i egen produktion. 

 • Hålla en presentation på engelska inför en grupp.

 

Arbetsgång

 • Genomgångar.

 • Diskussioner i helklass. 

 • Efterforskning: Informationssökning i både litteratur och via nätet. 

 • Arbete med texter

 • Presentationer

 • Kamratbedömning och kamratfeedback

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • hålla en presentation på engelska.

 • välja och använda material i din egen produktion.

 • anpassa språk och innehåll efter syfte och mottagare. 

 • diskutera, analysera och jämföra företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.  

Matriser

En
The English speaking world

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig framställning
Du uttrycker dig kort på ett sätt som går att förstå men fastnar och stannar upp en del.
Du uttrycker dig kort men på ett enkelt och begripligt sätt.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt och har ett visst flyt i din presentation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett gott flyt.
Språklig variation
Du uttrycker dig kort och med ett enkelt ordval.
Du använder dig ofta av korta meningar och varierar inte språket så mycket.
Du använder ett ganska varierat språk och du anpassar ditt språk en del till syftet och vem som är mottagare.
Du använder dig av ett varierat språk och visar på ett stort ordförråd. Du anpassar ditt språk utifrån syfte, mottagare och situation.
Framförande
Du är osäker och läser mest innantill
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare
Realia
Du återberättar händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser till viss del.
Du återberättar, förklarar och diskuterar händelser/ företeelser på ett tydligt sätt. (Gör jämförelser, lyfter fram samband/förutsättningar, utgår från något perspektiv.)
Du återberättar, förklarar och diskuterar händelser/ företeelser på ett tydligt och utvecklat sätt. (Gör jämförelser, lyfter fram samband/förutsättningar, utgår från flera olika perspektiv.)
Källhänvisning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: